ABD Sağlık Hizmetleri

ABD diğer gelişmiş ülkelerin tersine sağlık hizmetlerinde kamu düzenlemesinin en az olduğu ülkedir. Yalnızca, koruyucu sağlık hizmetleri bütünüyle kamu tarafından verilmektedir. Buna karşın, sağlık harcamaları için gayri safi milli hasıladan en çok pay ayıran ülkedir.

Sağlık Hizmetlerinin finansmanını sağlayan dört temel grup vardır.

  • **Kar Amaçlı Özel Sigorta Şirketleri
  • **Mavi Haç (Blue cross) ve Mavi Kalkan (Blue shield)
  • **Bağımsız Sigorta Planları
  • **Kamu Sigortaları (Medicare/Medicaid)

Uluslararası Kurumsal vergi, Muhasebe, Finansal hizmetler, Şirket açılışı, Vize İşlemleri, Lojistik, Depolama, ve E-ticaret alanında danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 

görüşleriniz bizim için değerli; danışmak istediğiniz yada görüşlerinizi iletmek için